39 Забавни актуализации на състоянието, които доказват, че Facebook е сериозно весел

39 Забавни актуализации на състоянието, които доказват, че Facebook е сериозно весел

един.

Източник: Tumblr

две.

Източник: Tumblr

3.

Източник: Tumblr

Четири.

Източник: Tumblr

5.

Източник: Tumblr

6.

Източник: Tumblr

7.

Източник: Tumblr

8.

Източник: Tumblr

9.

Източник: Tumblr

10.

Източник: Tumblr

единадесет.

Източник: Tumblr

12.

Източник: Tumblr

13.

Източник: Tumblr

14.

Източник: Tumblr

петнадесет.

Източник: Tumblr

16.

Източник: Tumblr

17.

Източник: Tumblr

18.

Източник: Tumblr

19.

Източник: Tumblr

двайсет.

Източник: Tumblr

двадесет и едно.

Източник: Tumblr

22.

Източник: Tumblr

2. 3.

Източник: Tumblr

24.

Източник: Tumblr

25.

Източник: Tumblr

26.

Източник: Tumblr

27.

Източник: Tumblr

28.

Източник: Tumblr

29.

Източник: Tumblr

30.

Източник: Tumblr

31.

Източник: Tumblr

32.

Източник: Tumblr

33.

Източник: Tumblr

3. 4.

Източник: Tumblr

35.

Източник: Tumblr

36.

Източник: Tumblr

37.

Източник: Tumblr

38.

Източник: Tumblr

39.

Източник: Tumblr