12 Възстановяване на библейски стихове за всяка жена, която трябва да помни, че си заслужава

12 Възстановяване на библейски стихове за всяка жена, която трябва да помни, че си заслужава

Rocksana Rocksana


Светът може да бъде груб. Светът може да бъде болезнен и жесток и понякога всички онези обидни думи, които чуваме или ситуации, които преживяваме, ни карат да се чувстваме недостойни. Сърдечно разбиване, не като всички онези хубави момичета, които следваме в социалните медии, губейки работата си или отхвърляни от човека, когото харесваме, ни кара да поставим под въпрос ценността си като жени. Но ние имаме любящ Баща, който постоянно ни напомня колко голяма е Неговата любов към любимите Му дъщери и колко достойни сме ние наистина.

един.

„Той лекува разбитите сърца и им връзва раните.“

- Псалм 147: 3

две.

„И ние знаем, че Бог работи всички неща заедно за доброто на тези, които Го обичат, които са призовани според Неговата цел.“


- Римляни 8:28

3.

„Ще бъдеш венец на красотата в ръката на Господа и царска диадема в ръката на твоя Бог.“


- Исая 62: 3

Четири.

„На всички в Рим, които са обичани от Бог и са призвани да бъдат светии: Благодат и мир на вас от Бог, нашият Отец и Господ Исус Христос.“


- Римляни 1: 7

5.

„Хваля ви, защото съм страхотно и чудесно създаден. Прекрасни са твоите творби; душата ми го знае много добре. '

- Псалм 139: 14

6.

„Не се страхувайте, защото аз съм с вас; Не гледайте тревожно за себе си, защото аз съм вашият Бог. Ще те укрепя, със сигурност ще ти помогна, със сигурност ще те подкрепя с праведната Си десница. ”


- Исая 41:10

7.

„Защото съм уверен в това, че Този, който е започнал добро дело във вас, ще продължи да го усъвършенства до деня на Христос Исус.“

- Филипяни 1: 6

8.

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и това не от вас самите, това е Божият дар. '

- Ефесяни 2: 8

9.

„Тя е по-ценна от бижутата; И нищо, което желаете, не може да се сравни с нея. '

- Притчи 3:15

10.

„Не се ли продават пет врабчета за две стотинки? И нито един от тях не е забравен пред Бог. Защо дори космите на главата ви са изброени. Не се страхувайте; вие сте по-ценни от много врабчета. '

- Лука 12: 6-7

оливия родриго руса коса

единадесет.

„Не се съобразявайте с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да можете чрез тестване да разпознаете каква е волята на Бог, кое е добро, приемливо и съвършено.“

- Римляни 12: 2

12.

„Господ му се яви от далеч. Обичал съм те с вечна любов; затова продължих своята вярност към вас. '

- Йеремия 31: 3